Монографията „Скитите в Тракия (VІІ пр. н. е. – І в. от н. е.). Част І

Игор Лазаренко е главен асистент в отдел „Археология“ на Регионален исторически музей – Варна. Автор е на над четиридесет статии и студии на български, руски и английски език за монетосеченето, монетната циркулация, политическата, икономическата и административната история на западното черноморско крайбрежие в периода V в. пр. н. е.–ХІХ в. от н. е.

Монографията „Скитите в Тракия (VІІ пр. н. е. –І в. от н. е.). Част І. Писмени извори за скити в Тракия“представляваподробен преглед на запазените писмени извори за скити на юг от река Дунав и обзор на изказаните мнения върху съдържанието им. За някои от тях са предложени нови идеи и интерпретация, а за други са посочени основания да бъдат приемани като надеждни източници, представящи събития със спорна и дори отхвърляна достоверност.

Книгата прави общодостъпна географската и историческата информация за един малко познат, но трайно присъствал в южната част на Дунавско–Черноморската (Истро–Понтийската)зона народ.В нея са проследени появите на скити в Тракия, изяснени са отношенията им с племената, царствата и полисите в Югоизточна Европа и са очертани техните проявления. Тя е първото синтезирано изследване, в което скитите са представени не като абстрактен персонаж или епизодичен участник, а като етнос с осезаемо, понякога значително влияние върху хода на случвалото се в североизточните предели на Балканския полуостров за период от 700 години.

Изследването е предназначено за историци с афинитет към старата история и тракологията, археолози, нумизмати, епиграфи, музейни служители, университетски преподаватели и други специалисти, професионално ангажирани с проучването и популяризирането на древните общества. Освен за тях, то ще е полезно за ученици от класически гимназии, студенти в специалностите история, археология, етнология и география, и краеведи от Североизточна България. Разгледаната проблематика е международна и освен в България може да има подобна публика в Румъния, Молдова, Украйна, Русия и др.  

Тази онлайн платформа е създадена по проект № BGCULTURE-1.001-0005-C01 „Развиване на Регионален исторически музей – Варна мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Цялата отговорност за съдържанието на онлайн платформата се носи от Регионален исторически музей-Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази онлайн платформа отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Регионален Исторически Музей – Варна © 2024 ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Софтуерна разработка и поддръжка от ASAP

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.